Kanser Belirtileri
ana sayfa bize ulaşın hakkımızda üyelik site haritası         English ENGLISH
danışma kurulu gıda güvenliği dergisi bilimsel görüş ve raporlar haberler etkinlikler & projeler şehir efsaneleri sıkça sorulan sorular yararlı linkler english

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği
Taslağı Hakkında
GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ´nin GÖRÜŞLERİ


Bölüm 2 Madde 5: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Kuruluşu

Taslaktaki madde:

Madde 5-.

UGKK gıda konusunda görevli olmak üzere Bakanlıktan iki, Sağlık Bakanlığı´ndan bir, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş birer bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsü´nden bir ve en fazla üyeye sahip olan gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütünden seçilecek bir üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.............
UGKK üyeleri Bakanlıklar adına ilgili Bakanlıkça, Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi ilgili kuruluşça, bilim adamı temsilcileri her iki Bakanlıkça ayrı ayrı belirlenir. Komisyona üye gönderecek olan sivil toplum örgütü Bakanlık tarafından tespit edilir................

Önerimiz:

UGKK gıda konusunda görevli olmak üzere Bakanlıktan iki, Sağlık Bakanlığı´ndan bir, UGKK tarafından oybirliği ile seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş iki ve gündemdeki konunun ihtiyacına göre görüşünden faydalanılmak üzere toplantıya davet edilecek bir veya daha fazla bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsü´nden bir ve gıda üretimi-ticareti ile gıda güvenliği konusunda faaliyet gösteren en geniş katılımlı iki sivil toplum örgütünden seçilecek birer üyeden oluşur.

UGKK üyeleri Bakanlıklar adına ilgili Bakanlıkça, Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi ilgili kuruluşça, bilim adamı temsilcileri UGKK tarafından oybirliği ile belirlenir. Komisyona üye gönderecek olan sivil toplum örgütü Bakanlık tarafından tespit edilir................


Dayanağımız:

UGKK´da görev yapacak olan bilim adamlarının ilgili Bakanlıklarca belirlenmesi bilimin tarafsızlık ilkesine aykırı olacaktır. UGKK´da görev yapacak bilim adamları, Komisyonun kendisi tarafından oybirliği ile seçilmelidir.

UGGK´da yer alacak bilim adamlarını sayı ile kısıtlamak ise Komisyon´un vizyonunu daraltacaktır. UGKK toplantılarına, Komisyonda sürekli yer alan iki bilim adamına ilaveten, gündemdeki konuya ilişkin, ilgili başka bilim adamları da davet edilmelidir. Bilimin çeşitli konularıyla ilgili farklı yoğunluklarda çalışmış ve çalışmakta olan değerli bilim insanlarımız bulunmaktadır. Bu denli üst düzey bir Komisyon´da bu değerli insanların farklı konularda ve farklı düzeylerdeki birikimlerinden faydalanılmasının, ülkemizin mevcut kaynaklarının da daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağını düşünmekteyiz.

Diğer taraftan, Komisyona üye olacak olan sivil toplum örgütünün tek kriteri de "sayı" olmamalıdır. Çünkü bu halde, tek bir dalın temsilcisinin salt sayısal üstünlükten dolayı tüm gıda sektörünü temsil etmesi gibi bir problem ortaya çıkabilir.

Kanun´un tüm gıda sektörünü ilgilendirdiği gerçeği dikkate alındığında, Komisyondaki sivil toplum örgütünün de tüm gıda sektörünü temsil edebilecek nitelikte olması gereklidir. Zincirin bütününü temsil etmesi bakımından, hem üretim-ticaret konusunda, hem de uzmanlık gerektirdiği ve aynı zamanda toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğundan dolayı gıda güvenliği konusunda faaliyet gösteren, iki en geniş katılımlı sivil toplum örgütü temsilcisinin UGKK´da yer almasının en doğru yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz.

Bölüm 3 Madde 9: Alt Komisyonun Görevleri

Taslaktaki madde:

Madde 9- Alt Komisyonun görevleri aşağıda verilmiştir:
............
b) Gıda kodeksi taslak metinlerini konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe açar. Görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben Alt Komisyon Başkanı ilgili Alt Komisyonu toplantıya çağırır ve Alt Komisyon gelen görüşleri değerlendirir.
c) UGKK tarafından tekrar değerlendirilmek üzere iade edilen gıda kodekslerinde ve/ veya gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü hallerde geniş katılımlı toplantılar düzenler.

Önerimiz:

.............
b) Gıda kodeksi taslak metinlerini konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe açar. Görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben Alt Komisyon Başkanı ilgili Alt Komisyonu toplantıya çağırır ve Alt Komisyon gelen görüşleri değerlendirir. Bu toplantılara, Alt komisyonun gerekli gördüğü hallerde, sektör temsilcilerinin katılımı sağlanır, görüşleri alınır.
c) UGKK tarafından tekrar değerlendirilmek üzere iade edilen gıda kodekslerinde ve/ veya gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü hallerde geniş katılımlı toplantılar düzenler. Bu toplantılara, Alt komisyonun gerekli gördüğü hallerde, sektör temsilcilerinin katılımı sağlanır, görüşleri alınır.

Dayanağımız:

UGGK Gıda Kodeksi´nin hazırlanması konusunda en yetkili mercidir. Bu mercinin vereceği kararlar neticesinde hayata geçirilecek olan uygulamaların, uygulayıcıların ihtiyacına eksiksiz cevap vermesi gereklidir. Aksi halde pratiğe geçilmesi aşamasında bugüne dek olduğu gibi çeşitli problemlerle karşılaşılacak ve belki de kararlar kağıt üstünde kalmaya mahkum olacaklardır.

Hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılmış olan taslaklarla ilgili olarak Alt Komisyon, gerekli gördüğü hallerde görüş sahiplerini toplantıya çağırmalıdır.28.07.2004, İstanbul

2004-08-12

geri
caretta iletisimTAYBO.NET
 

izmir escort

antalya escort

escort izmir

antalya escort

izmir escort

istanbul escort

bursa escort