How to Become a Member

GGD’ye üyelik türleri asıl üyelik ve şeref üyeliği şeklindedir.

Asıl üyeler, yazılı talepleri ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine asıl üyelik hakkını kazanırlar. Giriş ve yılık ödenti ödemekle yükümlü olup seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Asıl üyeler gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

GGD’ye üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:

1) Gerçek kişiler:

  • On sekiz yasını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak,
  • Yabancılar için Türkiye´de oturma ve çalışma hakkına sahip olmak,
  • Öğrenciler için üniversite yada yüksek okullarda derneğin amacı ile ilgili alanda öğrenimlerine devam etmekte olmak.

Gerçek kişi üyeler için çalıştıkları iş yerinden kurum içindeki görev ve ünvanını içeren çalışma belgesi veya çalışılmadığı durumda çalışmış olduğu döneme ilişkin çalışma belgesi ve referans istenir.

Dernek amacı ile ilgili alanlarda üniversite yada yüksek okullarda öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler Dernek´e üye olabilir. Öğrenci Üyeler giriş ödentisi ödemezler. Gerçek kişi yıllık ödenti tutarının 1/50´sini ödemekle yükümlü olup seçme ve seçilme haklarına sahip değillerdir.

2) Tüzel kişiler:

  • Derneğin amacı ile ilgili bölümlere sahip bulunan Üniversiteler ve Yüksek Okullar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Özel sektör kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları diğer tüzel kişilerin yarısı kadar giriş ve yıllık ödenti öder.

Tüzel kişilerin temsilcilerinin, temsil ettiği kurumun yönetim kurulu veya en üst düzey imza yetkilisinin onayı ile alınan ve kurum içindeki görev ve unvanını içeren temsil yetki belgesi olması gerekir.

Tüzel kişiliği birden fazla kişinin temsili halinde ilk kişiden sonraki kişiler için gerçek kişi giriş ve yıllık ödentisi esas alınır.

Üyelik hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için Derneğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.