Kanser Belirtileri
ana sayfa bize ulaşın hakkımızda üyelik site haritası         English ENGLISH
danışma kurulu gıda güvenliği dergisi bilimsel görüş ve raporlar haberler etkinlikler & projeler şehir efsaneleri efsa videoları sıkça sorulan sorular yararlı linkler

Gıda Dedektifi Haberleri
"Gıda Dedektifleri" projesi nedir?
Projenin Gerekliliği: Birincil üretim, endüstriyel üretim, sevkiyat, satışa sunum, satın alma, saklama ve tüketim aşamalarının tümünde gıda güvenliği en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özellikle satışa sunumdan itibaren gerçekleşen satın alma, saklama ve de tüketim aşamalarında uyulması gereken bir takım sağlık ve hijyen kuralları, halk tarafından yeterince bilinmemekte ve de güvenli gıdaya karşı henüz bilinçli bir talep bulunmamaktadır. Halkımız arasında güvenli gıda talebi bilincini arttırmak içinse bir dizi faaliyete gerek duyulmaktadır. Bunların en önemlisi de küçük yaştan başlayan eğitimler olmalıdır. Projenin Uygulaması: Proje ilk olarak Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen 5 pilot okulda gerçekleştirildi. Amaçları: İlkokul çağındaki çocuklara (4-5. sınıf) eğitimler yoluyla gıda güvenliği bilincini yaratmak (eğitim modülü), ve onların alışveriş, yemek yeme vb gıda güvenliğini ilgilendiren her aşamada bir dedektif gibi görev almalarını sağlayarak, küçük yaşlarda başlayacak olan farkındalığı yaratmaktır.  
 • İlkokul öğrencilerini seferber ederek, onları eğitmek ve ödüllendirmek ve dolayısıyla "Gıda güvenliği" konusunda halkta bir bilinç oluşturmak
 • Küçük yaştaki gıda güvenliği eğitiminin gerekliliğine parmak basarak, Türkiye'nin gıda alanındaki en büyük sorunu olan gıda güvenliği hakkında ilkokul müfredatına ders koyulmasını sağlamak.
 • Gıda güvenliği açısından yanlış uygulamalarin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, kötü uygulama örneklerini azaltmaya çalışmak.
 • Gıda güvenliği açısından iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak.
 • Küçük yaşlardan başlayan bir gıda güvenliği bilincini oluşturmak, ve onların çabalarıyla, ailelerinin ve çevrelerindeki insanların gıda satın alma ve tüketim alışkanlıklarının iyilişmesini sağlamak.

Proje Çıktıları ve Kazançlar:

 • Öğrenciler temel hijyen standartları seviyesinde eğitilmiş olacaktır.
 • Çocukları sayesinde ailelerde de gıda güvenliği konusunda farkındalık artmış olacaktır.
 • Okul kantinleri vb işletmeler gıda güvenliği konusuna daha çok önem vermeye başlayarak, hijyen standardlarını yükselteceklerdir.
 • Küçük yaşlarda gıda güvenliği bilinci sağlanmasına yönelik alınan bu yola ilaveten, ileride Gıda Güvenliği Derneği organizasyonu olarak "Okullarda Ulusal Gıda Güvenliği Haftası" şeklinde bir etkinlik düzenlemeye yönelik ilk adımlar atılmış olacaktır

Hedefler

 • Bir ilçeden en az 5 okula ulaşmak.
 • Her okuldan en az 1 rehber öğretmeni eğitmek.
 • Her okuldan en az 20 öğrencinin eğitilmiş olmasını sağlamak
 • Her ay toplamda gelen iyi uygulama ve kötü uygulama örneklerinin uygunluk ve geçerlilik oranını %50 olarak sağlamak.
 • Bir ilçedeki uygulamadan sonra bu projenin en az 10 ilçeye yayılmasını sağlamak
 • Öğrencileri temel hijyen standardında eğitmek
 • Öğrencilerin ailelerinin alış veriş, saklama, pişirme ve de tüketim aşamasındaki alışkanlıklarında iyi yönde değişimler kaydedilmesi
 • Eğitimler sonucunda alınan ihbarların bir müddet sonra direk ilgili otoritelere yapılmasını sağlamak

17 Haziran 2008, Salı

geri
caretta iletisimTAYBO.NET