Kanser Belirtileri
ana sayfa bize ulaşın hakkımızda üyelik site haritası         English ENGLISH
danışma kurulu gıda güvenliği dergisi bilimsel görüş ve raporlar haberler etkinlikler & projeler şehir efsaneleri sıkça sorulan sorular yararlı linkler english

Ülkemiz açısından son derece önem taşıyan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" Faslı, kısaca 12. Fasıl Avrupa Birliği Konseyi'nde 30 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferansla müzakerelere açılmış oldu. Hükümetlerarası Konferansta, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker'in de yer aldığı heyet hazır bulundu. 12. Fasıl'ın açılması ile ülkemizde gıda ve yem güvenliği; veterinerlik hizmetleri ve bitki sağlığı konularında yeni bir dönem başladı. Bu konuda müzakerelerin başlatılmasında, fasıl için önkoşul niteliği taşıyan kilit kriterlerin karşılanması oldukça etkili oldu. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanması, Trakya'nın Şap'tan ari bölge haline gelmesi ve bu durumun OIE tarafından raporlanmış olması. Bakanlığın yapılanmasına yönelik Kanun TBMM'de yasalaşma sürecini tamamlayamamış olmasına karşın Fasıl 12 ile ilgili konulardan birincil derecede sorumlu olan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Bakanlık içi düzenleme ile yeniden yapılanma sürecine girmesi.de diğer önemli bir konu. Tüm bu gelişmeler faslın açılmasında oldukça etkin rol oynadı. 

Artık; müzakere sürecinin yürütülmesi, Fasıl kapsamındaki konuların gereği gibi düzenlenmesi ve sonunda faslın arzu edilen şekilde kapanması hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak yapılması gereken birçok çalışma olduğu açıktır. 30 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'ta Fasıl'ın kapanış kriterleri de belirlenerek, Türkiye'nin AB ile uyumlu mevzuata sahip olması ve bu mevzuatın gereklerini yerine getirmesi prensibi üzerinden şekillendirildi. Fasıl'ın kapanışına yönelik kriterlerden biri politik olup; Ortaklık Antlaşması'nın Ek Protokolü'nün ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirilmesidir. Yani Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Ayrıca belirlenen altı teknik kapanış kriterini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin resmi web sitesinde yer aldığı şekli ile sıralarsak ; 

-         Başta koyun ve keçiler olmak üzere hayvanların küpeleme ve kimliklendirme işlemlerinin tamamlanması ve tam olarak uygulanması

-         Hayvansal yan ürün dahil hayvansal ürün işletmelerinin AB Hijyen Kriterlerini yakalaması için bir ulusal eylem planı oluşturulması ve takip edilip uygulanması. AB standartlarına uymayan çiğ sütün kullanımına ilişkin bir strateji belirlenmesi

-         Hayvan hastalıklarının bildirimine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Şap hastalığına ilişkin detaylı bir eradikasyon programı oluşturulması ve uygulanması

-         TSE kontrolüne yönelik olarak toplam yem yasağı, spesifik risk materyali toplanması TSE testlerini içeren etkin bir kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması

-         Hayvan Refahı koşullarının AB ile uyumunun ve etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması

-         Özellikle Sınır Kontrol Noktaları olmak üzere AB ile uyumlu resmi kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması, buna yönelik olarak idari kapasite ve alt yapının yeterli hale getirilmesidir. 

Görüşmelerde gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ön planda olarak, bundan sonra atılacak adımların ve yapılacak uygulamaların, gıda ve hayvancılık işletmeleri üzerinde önemli yansımaları olacaktır. Son derece önemli bir diğer konu da izlenebilirlik konusudur. Mevcut işletmelerin önemli bir bölümünün modernizasyonunun; yeni kurulan işletmelerin ise AB Kriterlerine uygun olmasının sağlanması gerekecektir. Aynı şekilde, kamu sektörünün de üzerine düşen görevi gereği gibi gerçekleştirmesi, idari kapasite ve alt yapının yeterli hale getirilmesi zorunluluğu da önemli adımların atılmasını gerektirecektir. Gıda güvenliği faslını kısa bir sürede açılışa hazır hale getiren ülkemizde bundan sonra gereken; tüm paydaşlarla yakın temas ve değerlendirme içerisinde çalışmak ve sürecin gereği gibi tamamlanmasını sağlamak olmalıdır.

2010-08-13

geri
caretta iletisimTAYBO.NET
 

izmir escort

antalya escort

escort izmir

antalya escort

izmir escort

istanbul escort

bursa escort